Colegi.md – o nouă apariţie în internetul moldovenesc

Colegi.md screenshotColegi.md care a fost lansat ieri (duminic?, 14 oct.) ?i vrea s? fie catalogat ca un proiect gen “social network”, la moment are peste 250 de utilizatori noi înregistraţi ?i aceast? cifr? va cre?te rapid în urm?toarele zile. Proiectul se afl? înc? în stadiu de elaborare ?i a fost lansat în varianta beta. Personal apreciez aceast? lansare foarte precoce întrucât multe funcţii înc? nu sunt disponibile ?i sunt prea multe “bug”-uri. Sunt sigur c? toate aceste neajunsuri vor fi înl?turate în timpul cel mai apropiat, dar dau dovad? de un neprofesionalizm la stadiul de lansare.

?mi pare bine c? un astfel de proiect de “social network” apare ?i în Moldova ?i salut acest? intenţie a companiei Simpals, care de altfel are un portofoliu de proiecte de succes ?i de o caliate bun?. Succese ?i în continuare ?i sper s? reu?iţi s? dezvoltaţi acest proiect. Dar mai vreau s? remarc câteva lucruri care tare m-au sup?rat:

 1. Lipse?te versiunea în Român?! ?nţeleg c? e versiunea beta, dar de ce lans?m un proiect în Moldova ?i folosim o limb? str?in?? (observ o tendinţ? de rusificare în internetul moldovenesc, ca de altfel ?i la Radio/TV, dar nu trebuie favorizat? în asemenea mod!)
 2. De ce oare sistemul î-mi translitereaz? ?i afi?eaz? numele din caractere latine în caractere chirilice? Chiar dac? aţi oferit aceast? opţiune, de ce e ‘default’? Am un nume care nu vreau sa fie schimonosit!
 3. Care e scopul acestui modul flash din prima pagin? cu mesaje nemoderate ?i lipsite de sens ?i la moment de bun simţ? Pentru a dezvolta un “social network” real nu e nevoie doar de copii ce-?i pierd timpul online, iar oamenii culţi la vederea primii pagini cu un astfel de flash-modul mai mult ca sigur vor închide pur ?i simplu pagina.
 4. Atenţie la lista localit?ţilor! Sunt deja repet?ri de localit?ţi în diferite interpret?ri ortografice, regiuni din componenţa localit?ţii în lista localit?ţilor, etc. ?n opinia mea e nevoie de o unic? list? care se poate modifica doar de un moderator ?tiutor de carte! La fel e ?i cu lista ?colilor, companiilor, instituţiilor de înv?ţ?mânt superior (secţiune care nici m?car nu lucreaz? înc?). Doar interesele se pot probabil ad?uga f?r? moderator, dar organizarea trebuie s? difere, probabil în ceva de genul grupe de interes la care se poate adera.

Mai sunt ?i alte chestii pe care nu le mai pomenesc pentru c? sunt de ordin tehnic ?i e clar c? e doar în faza de lansare. Dar a?a ca o apreciere final? – o copie inspirat? de gen odnoklassniki.ru care vrea s? par? mai mult (pentru moment).
5 thoughts on “Colegi.md – o nouă apariţie în internetul moldovenesc

 1. Referitor la limba, e in stilul lor sa faca totul in rusa, doar ca mai apoi sa adauge si romina la unele site-uri.
  Ma mirat faptul ca denumirea site-ului era in romina cind am vazut-o pentru prima data. Am crezut ca iata au inceput
  sa foloseasca si romina la alegerea numelui de domeniu, dar m-am inselat cind am vazut legatura catre Ministerul Educatiei.

  Apropo, ce legatura are Ministerul cu acest proiect?

 2. Am ?i eu multe rezerve faţ? de acest site.
  Subscriu la toate din pretenţiile tale.
  ?i sper ca Simpals s?-?i fac? treaba pân? la cap?t.
  Pe total, e o iniţiativ? minunat? pentru R.Moldova.

 3. O alt? problem? care nu a fost menţionat? de nimeni este “calitatea userilor”.

  Dup? p?rerea mea, pe site ar trebui s? fie doar nume adev?rate, ?i fotografii adev?rate. Deja avem utilizatori cu un avatar al unui cartoon character, sau actor, sau logotip a unei companii. De asemenea avem acolo ?i persoane ca Richard Stallman. Nu am nimic contra lui RMS… dar este evident c? contul de pe site este fals. LA urm? au r?mas numele de tip “1337 xakep” sau “beautyful angel”-

  Sper c? vor rezolva aceast? problem?. Trebuie s? admit c? a fost f?cut un progres considerabil. Denumirile localit?ţilor sunt corecte; a ap?rut versiunea în limb? român?.

Leave a Reply