Calatoria la Bucuresti si traficul cu tigari

Impresii Bucure?tene

Casa Poporului, Bucuresti

Acum câteva zile în urm? am f?cut o c?l?torie pîn? la Bucure?ti. Nu am fost deja destul de mult timp în acest megapolis românesc ?i am observat câteva schimb?ri.
De fapt, scimb?ri esenţiale parc? nu s-au produs – la fel de aglomerat ?i poluat, la fel de murdar ?i plin de gunoaie în unele locuri, cu oameni la fel de gr?biţi mereu undeva. Nu mi se pare c? sunt mai multe ma?ini pe str?zi (de?i lumea a?a zice), dar observ mai multe ma?ini de lux. Autocarele albe moderne de la RATB (f?r? urm? de publicitate pe ele înc?) creaz? o imagine bun?, chiar îmi plac, dar din câte am înţeles au fost puse pe str?zile Bucure?tiului de ceva timp deja. Centrul capitalei nu a suferit mari schimb?ri de imagine, nu prea am observat construcţii noi, în schimb din câte am înţeles Bucure?tiul continu? s?-?i l?rgeasc? graniţile. ?n zonele limitrofe se efectuiaz? majoritatea lucr?rilor de construcţie ?i ora?ul se extinde nu doar în direcţia nord deja. Bucure?tenilor nu le pare c? au destule mall-uri ?i hipermarket-uri ?i tot continu? s? construiasc? magazine uria?e, din câte am auzit vor s? se laude degrab? cu cel mai mare hipermarket din Europa de Est.

Dar schimbarea care am observat-o ?i care m-a impresionat cel mai mult au fost oamenii!

Read moreCalatoria la Bucuresti si traficul cu tigari