Facebook gets a facelift!

Yesterday facebook launched a redesign campaign for the most popular social network platform in the world. You can view the new facelift yourself at http://www.new.facebook.com and login with your existent username and password.

facebook new look

The redesign will give users more control over their profiles, will help prevent and fight spam and is generally trying to simplify the look and feel of the site. Officials from facebook declared that they want users to have more control of the information presented, they want users to decide what to leave on their sites and what do delete. The new design emphasizes on what people are doing socially and how it can be best shown for each particular individual.

One of the most important things in my opinion is that facebook can listen to it’s users unlike others and they are trying to make things work. The most sensitive subject was probably the privacy criticisms when certain applications

Read moreFacebook gets a facelift!

Colegi.md – o nouă apariţie în internetul moldovenesc

Colegi.md screenshotColegi.md care a fost lansat ieri (duminic?, 14 oct.) ?i vrea s? fie catalogat ca un proiect gen “social network”, la moment are peste 250 de utilizatori noi înregistraţi ?i aceast? cifr? va cre?te rapid în urm?toarele zile. Proiectul se afl? înc? în stadiu de elaborare ?i a fost lansat în varianta beta. Personal apreciez aceast? lansare foarte precoce întrucât multe funcţii înc? nu sunt disponibile ?i sunt prea multe “bug”-uri. Sunt sigur c? toate aceste neajunsuri vor fi înl?turate în timpul cel mai apropiat, dar dau dovad? de un neprofesionalizm la stadiul de lansare.

?mi pare bine c? un astfel de proiect de “social network” apare ?i în Moldova ?i salut acest? intenţie a companiei Simpals, care de altfel are un portofoliu de proiecte de succes ?i de o caliate bun?. Succese ?i în continuare ?i sper s? reu?iţi s? dezvoltaţi acest proiect. Dar mai vreau s? remarc câteva lucruri care tare m-au sup?rat:

  1. Lipse?te versiunea în Român?! ?nţeleg c? e versiunea beta, dar de ce lans?m un proiect în Moldova ?i folosim o limb? str?in?? (observ o tendinţ? de rusificare în internetul moldovenesc, ca de altfel ?i la Radio/TV, dar nu trebuie favorizat? în asemenea mod!)
  2. Read moreColegi.md – o nouă apariţie în internetul moldovenesc