Personal, Web & Technologies

September 8, 2008

turcanu.net – la 2 ani de la lansare…

Tags: , ,

Ast?zi se împlinesc doi ani din momentul public?rii primului articol de pe acest blog. Pe 8 septembrie 2006 îmi instalasem ?i eu un blog pe baz? wordpress ?i publicasem acest prim articol (S? fie într-un ceas bun!), astfel devenind ?i eu “blogger”. De fapt, acest calificativ de blogger nu mia pl?cut niciodat?, ?i nici acuma nu m? consider ca atare, scriu ?i eu din când în când gânduri r?zleţe…

Ceea ce se nume?te acuma “blogging“, o f?ceam cam prin 1998-99 pe unul din spaţiile web gratuite de atunci, pe tripod sau geocities, acuma nici nu mai ţin minte, dar nu aveam nici o platform? – scriam articole scurte ?i le puneam data în faţ?. Ultimul din aceste proiecte de fapt mai este online (dar a fost transformat ?i nu mai e integral), se numea “Sergiu Turcanu’s Portal” ?i iniţial era despre mine, dar cu timpul a devenit despre toate, î-mi pl?cea adresa pe care am obţinut-o de la Angelfire (un alt furnizor de pagini gratis de pe atunci): http://www.angelfire.com/md/turcanu (link-ul funcţioneaz?!).

A trecut mult timp pân? am revenit la ideea de a avea un colţu?or al meu pe web unde s?-mi public ideile ?i alegerea unei sistem de tip blog p?rea s? fie ceea de ce am nevoie, îns? a trecut ?i mai mult timp pân? mi-am procurat ?i un domain name pentru acest proiect (turcanu.net, pentru c? .com cineva îl ocupase deja, pân? ce eu nu prea aveam iniţiativ?). Domain-ul l-am procurat pe 30 decembrie 2005 dup? cum arat? datele din registru, ?i hostingul îl aveam setat cu dou? zile mai târziu, dar au mai durat înc? nou? luni (!) [da, interesant? descoperire, numai acuma mi-am dat seama c? au fost 9 luni] pân? pe site a ap?rut setat acest blog. Iniţial sloganul site-ului era: “turcanu.net – colţu?orul meu pe net”, dar nu cu mult timp în urm?, foarte recent chiar, l-am schimbat pe “turcanu.net – Travel & Photography Blog”… i-am g?sit întrebuinţarea site-ului! R?mâne doar s? scriu ?i suficiente articole pe aceaste teme. Apropo de articole, pe parcursul acestor doi ani am avut o groaz? de idei ?i ?tiri pe care doream s? le în?ir pe blog dar probabil din motive de procrastinare (am scris totu?i un articol pe aceast? tema: “Procrastination – the art of waiting”) nu au mai ap?rut. Unele cred c? nu au mai avea actualitate, dar pentru celelalte sper c? voi g?si ocazii: de mult timp vreau s? scriu un articol unde s? explic cum se cite?te în corean? (ei de fapt au alfabet, ?i nu e atât de complicat), câteva fraze de baz? în Chinez?, ?i chiar frazele standart în Tagalog (limba de baz? în Filipine), tot mai doresc s? public o serie cu locurile mele preferate sau interesante de pe Google Earth (dar primul articol de acest gen st? mai bine de o jumate de an în drafts), vreau s? public mai multe istorioare-descrieri despre locurile pe care le-am vizitat ?i ar mai fi multe alte.

De fapt, iniţial planificam ca acest blog s? fie un gen de travelogue, ?i chiar am publicat câteva articole pe timp ce c?l?toream (aveam ?i categoria “Travelogue”), am scris ?i publicat articole aici chiar ?i din tren, vârfuri de munte, aeroporturi, hoteluri, etc. Dar când c?l?tore?ti nu prea ai timp de a mai ?i scrie, impresiile îns? sunt proaspete ?i poţi face descrieri mai reu?ite.

Pe parcursul acestor doi ani am publicat doar 61 de articole (vor fi 62 cu acesta) în 11 categorii ce au fost marcate cu 314 tag-uri. Mai sunt trei pagini separate (FAQ, Photo ?i Travel) ?i 4 articole draft. De comentat, nu s-a prea comentat pe aici – numai 71 de comentarii, ?i nici spam în comentarii nu a fost (Akismetu’ a prins 1,981 de comentarii spam). Dar tre’ s? remarc c? au mai fost ?i câteva zeci de comentarii pe care nu le-am aceeptat sau pe care am hot?rât s? le ?terg ?i Akismet-ul a fost activat cam un an în urm? doar. ?n medie ies? cam 2,5 articole pe lun?, dar am început s? scriu mai activ recent doar, cele mai multe articole publicate au fost luna trecut? – 9 la num?r. Am scris cel mai mult în englez? – 42 articole, dup? care în român? – 17 la num?r, am mai scris un articol în limba rus? despre întâlnirea cu fo?tii colegi de clas? ?i unul pe jumate în chinez? cu cântecul Olimpiadei de la Beijing.

Cel mai popular articol publicat vreo dat? a fost ?i r?mâne – “Afl? care îţi este numele în Japonez?, Chinez? ?i alte limbi” c?ruia i se datoreaz? mai bine de jumate din întreg traficul acestui blog! M? bucur?, dar ?i nu prea acest lucru, deaceea recent mi-am propus s? scriu mai multe articole bune care vor aduce trafic. Motorului de cautare Google îi place foarte mult acest articol ?i atunci când cineva caut? numele s?u în chinez? sau japonez? nimere?te la mine (încercaţi!).

Apropo de trafic, sa mai fac ?i o analiz? a datelor adunate pe Google Analytics. Pe parcursul ultimelor 30 de zile am avut 6313 vizitatori ce au vizualizat 9766 pagini ?i în medie au stat câte 1:24 minute pe site, 85.68% din ei vin pentru prima dat?. Maximul de vizitatori într-o singur? zi e de 382 persoane, iar media e de 210. 83% vin îndrumaţi de vreun motor de c?utare (mai nu toţi de Google desigur), 14% sosesc de pe alte site-uri ?i 3% vin singuri (ca mine!). De cea mai mare popularite blog-ul se bucur? în România, dup? care urmeaz? foarte distanţat SUA, Moldova ?i China. Vizitatorii vin din 130 de ţ?ri a lumii ?i pe lâng? cei menţionaţi mai sus mulţi vin din Australia, Marea Britanie, Canada, Malaysia, Spania, Italia, Singapore, Noua Zeland? în principal.

Traficul nu este deloc mare, dar am hot?rât recent s? acord mai mult timp acestui blog ?i cred c? peste un an rezultatele vor fi mult mai bune. Am avut ?i probleme cu hostingul, baza de date era inaccesibil? pentru perioade lungi de timp ?i am pierdut ceva vizitatori, uneori dura de la 8 pân? la peste 30 de ore pân? se restabilea. Acuma nu mai am aceast? problem?, dar oricum viteza nu e acea ca la începuturi. Hostingul îl am în Turcia, acolo îmi ţin toate site-urile înc? de pe timpurile când locuiam la Istanbul ?i eram multumit, dar recent mi-am procurat un pachet nou în alt? parte ?i r?mâne doar s? m? mut.

Am s? prezint aici ?i alte câteva date de referinţ? ca s? am cu ce compara peste un an când am sa fac totalurile:

  • Alexa: 2,065,073
  • Google PageRank: 3
  • Technorati: Authority: 4, Rank: 1,280,524
  • Subscribers by Feedburner: 15
  • Inlinks by Yahoo: 177

Leave a Reply